Elektrifisering av Kongen

Kongen reiste fra Horten lørdag 31.08.19 til Oslo etter å ha blitt ombygget til batteridrift i sommer. Ombord i fartøyet har vi montert 26 tonn batterier med en kapasitet på 2018kWH. Dette tilsvarer ca 50 Nissan leaf. Som en del av energieffektiviseringen ombord har vi også montert nye ventilasjonsanlegg samt en topp moderne varmepumpe som henter energi til kjøling og oppvarming fra sjøen. På slutten av prosjektet var vi så heldige å få besøk av gjengangeren, stykket kan leses her. Vi ønsker å takke både kunde, samarbeidspartnere og våre dyktige ansatte for innsatsen i prosjektet.