Industrielektrikere

Våre industrielektrikere har lang erfaring innen prosjektering og montering av kraftinstallasjoner til industri- og næringsbygg. Dette innebærer tradisjonell sterkstrøm, samt styringsanlegg, alarmer og aggregater for nødstrøm. Vi holder til i Horten i Vestfold.

Vi har sterk fokus på ENØK og driftsøkonomi, og sørger alltid for optimale og framtidsrettede løsninger for det enkelte bygget.

Næringsbygg

De aller fleste næringsbyggene kan redusere sitt forbruk med mellom 20% og 35% med begrensede investeringer. Paradoksalt er det normalt mest å spare i nye næringsbygg. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket. Derfor støtter staten, gjennom Enova SF, arbeidet med å redusere energibruk i norske bedrifter.

Kilde: www.enok.no

Ved å inngå en serviceavtale med oss, er du sikret jevnlig service, vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av installasjonene. Det bidrar til høyere driftssikkerhet, som igjen er god bedriftsøkonomi.

Nødstrøm

Nedetid som følge av manglende strømforsyning er naturligvis kritisk. Manglende selektivitet og redundans er ofte årsak til overbelastninger og spennings utfall helt ned på rack nivå. Et nødstrømsaggregat sørger for at fjernvarmeanlegg som leverer varme til flere bygninger kan fortsette å produsere varmtvann selv om strømmen går, og at industrier ikke stopper opp produksjonen helt.

Internkontroll

Vi påtar oss også lovpålagt internkontroll, slik at bedriftene kan ha full fokus på sin kjernevirksomhet. 

Internkontrollforskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for ditt foretak, så sant det produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester av noe som helst slag. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Kilde: www.altinn.no

industrielektriker vestfold

 

 

Del med andre!