Effektivisere energibruk

Rom- og tappevannsoppvarming står som regel for over halvparten av energibruken i et bygg. Det er derfor en viktig energipost å se på når en skal effektivisere energibruken. I Norge har fokuset de siste årene primært vært knyttet til hva slags energikilde en har og i mindre grad hvor lite oppvarming en kan klare seg med. Dette til tross for at de fleste bygg i Norge kan redusere behovet til oppvarming betraktelig.

Bygningskroppen er første forsvarsverk mot varmetap og dermed muligheten til å begrense behovet for romoppvarming. Enhver byggeier bør få oversikt og over og vurdere ulike bygningstekniske tiltak som etterisolering, tetting eller å skifte ut vinduene i sine bygg. Vanligvis vil tiltak rettet mot bygningskroppen primært være aktuelt ved rehabiliteringer eller større oppussingsprosjekter.

Et annet tiltak for å redusere behovet for oppvarming er å installere varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget eller oppgradere den eksisterende. Dette kan gi store besparelser knyttet til oppvarming. Det er svært vanlig å kunne opp nå 80% varmegjenvinning med dagens teknologi og de aller beste har opp mot 95% varmegjenvinningsgrad.

Det enkleste tiltaket for å redusere behovet for oppvarming er varmestyring. Både elektriske ovner og radiatorer lar seg styre slik at en kan natt og helgesenke temperaturen. Dette kan typisk i gi en besparelse på opptil 25% av oppvarmingsbehovet.

Smart Bolig ABB

Behagelig og riktig temperaturnivå er viktig for at vi skal trives hjemme. Alle rom behøver ikke ha samme temperaturnivå, med smartBolig kan du programmere inn ønsket nivå i alle rom.

Forslag til funksjoner:

  • Soverommene har lavere temperatur enn oppholdsrom
  • Varmen i barnerommet reguleres til ønsket nivå, når barnet skal bruke det som lekerom.
  • Badet og kjøkken er varmt og godt når du står opp om morgenen

Informasjon om SmartBolig finner du her

oppvarming

Del med andre!