Produktutvikling

Dersom Dere har behov for en funksjon eller et produkt, kan vi være din utviklingspartner. Bentzen Elektro AS har utviklet en Brennstoff mengdemåler som er meget nøyaktig.

FCM2000

Med FCM2000 vil du alltid få momentanverdi på brennstoff-måling, samt historiske verdier i form av logger og trender. Det vil gi deg informasjon du kan bruke for å bestemme den beste kombinasjonen av propeller pitch og motor RPM, sett opp mot motorlast. FMC2000 kan kommunisere på de fleste industrielle protokoller, og kan enkelt integreres i et alarm- og kontroll-system.

brennstoff-mengdemåler

Del med andre!