Termografering i HortenTermografering av elektriske anlegg og sikringsskap

Hva er termografering?

Ved hjelp av termografering kan vi påvise varmgang på det elektriske anlegget. Vi lager rapport med bilder tatt av termografi -apparatet og digitalkamera. Inspektøren er skipselektriker, og kurset i termografering.

Ved bruk av termografi-teknologien kan du utføre en kontaktfri måling for å finne temperatur på sikker avstand. Termografi var tidligere en kostbar og komplisert teknologi som begrenset bruken til
spesialister. Teknologien har nå blitt mer tilgjengelig, brukervennlig samt langt rimeligere. Dette gjør det mulig for fagarbeidere å utnytte teknologien i daglig feilsøking og vedlikeholdsarbeid.

termografering

Bruksområder

Temperaturendringer kan tyde på problemer i mange områder du ser hver dag. Noen eksempler er:

  • Elektrisk strømforsyning (inne) og service
  • Bryterpanel, paneler, kontroller, sikringer, transformatorer, stikkontakter, belysning, leder, overliggende buss, motorkontroll-sentre
  • Motorer, pumper og mekanisk
  • Elektriske motorer og generatorer, pumper, kompressorer, fordampere, lager, koblinger, girkasser, pakninger/forseglinger, belter, hjul, hovedbrytere
  • Prosess
  • Tanker og beholdere, rør, ventiler og potter, reaktorer, prosessisolasjon
  • HVAC/R
  • Luftkondisjonering, oppvarming, kjøling

Del med andre!