– I henhold til NORSOK

Vi har 10 montører og 3 baser i produksjon av avanserte offshore kraner, HPU (hydraulisk power pack), kompensatorsystemer, automatisk shut-off systemer etc.

Vi har opparbeidet en bred erfaring i installasjon av instrument- og kontrollkabler med tilhørende sensorer, og i bygging av kontrollskap og styrekabiner. Denne erfaringen kan også benyttes til slutt-test (MC-test), FAT og preservering av offshore utstyr – som er underlagt de strengeste NORSOK krav.

MC Test & Preservation

Del med andre!