Som leverandør av elektrotjenester til blant annet Aker Soultions offshore produkter, har våre høyt kvalifiserte montører opparbeidet bred erfaring i installasjon av instrument- og kontrolkabler.

Vi utfører elektroproduksjon på kompensatorsystemer, sikkerhetssystemer, kraner og hydrauliske kraft enheter (HPU). I tillegg bygger vi kontrollskap og styrekabiner. Med denne kompetansen utfører vi også systemtest og iogangkjøring på verft verden over.

aker solutions referanse

  • Elektro-produksjon av:

– avanserte offshore kraner
– HPU
– kompensatorsystemer
– automatisk shut-off systemer
– hovedtavler

  • Elektroinstallasjon av:

– instrument- og kontrollkabler med sensorer
– bygging av kontrollskap og styrekabiner

  • Testing av sluttprodukt (FAT/CAT)
  • EX installasjoner og vedlikehold
  • Automasjon
  • Generelle elektrotjenester

Del med andre!