Unngå brann – sjekk el-anlegget

Fire av ti branner starter i det elektriske anlegget, ofte på grunn av at anlegget ikke er dimensjonert for et moderne forbruk. I tillegg mangler ofte overspenningsvern som øker faren for at alle elektriske produkter vi omgir oss med blir ødelagt ved overpenning. Be en elektriker ta en gjennomgang av ditt elektriske anlegg. Det er en billig investering i brannsikkerhet for deg og din familie.

Hvert år blir det registrert om lag 20.000 branner her i landet, og ca 20 personer omkommer årlig i forbindelse med brann. Fire av ti branner starter i det elektriske anlegget. Årsaken kan være feil på anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. En undersøkelse Norsk statistikk har gjort på oppdrag for el-bransjen viser at nesten halvparten av befolkningen har elanlegg som er mer enn 15 år gamle, og mange vet ikke hvor gammelt anlegget er. 20-30 år gamle strømanlegg kan få store problemer når de belastes med et moderne strømforbruk.

Faresignaler:

 • Kjenn på sikringene om de er varme.
 • Brunsvidde lokk på stikkontakter og støpsler er tegn på at noe er galt: Brannfare.
 • Utstrakt bruk av skjøteledninger kan være en brannfelle
 • Får du elektrisk støt kan det være feil på elanlegget som kan medføre livsfare.
 • Installasjon av varmekabel- eller folie skal kun foretas av godkjent el-installatør.

 

Ta kontakt med elektrikeren for en gjennomgang av det elektriske anlegget.

Nyttige linker:

Dette kan du gjøre selv
Brannsikkerhet for eldre

Noen sikkerhetsregler

 • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
 • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
 • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
 • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
 • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
 • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt.
 • Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
 • Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.
 • Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrert installatør.

Del med andre!