Gamle el-anlegg er ikke bygget eller dimensjonert for dagens forbruk. Dersom du har et gammelt sikringskap, med skrusikringer, kan det være en indikasjon på at det er fare på ferde. Kanskje du bør oppgradere elektriske anlegget før det smeller?

Sjekk sikringsskapet ditt – ser du noe som er ødelagt, lukter brent, brune ledninger, hull eller utette kabelinnføringer eller feil kursfortegnelse? Kjenn etter om sikringene er varme. Er de det tyder det på for høy belastning. Er det installert evighetssikringer (med trykknapp, ikke det samme som vippesikringer) i enkelte av kretsene i et gammelt sikringsskap, kan det tyde på at denne kretsen jevnlig overbelaster nettet og sprenger sikringen. Det er svært viktig at du kontakter elektrikeren for å skifte ut gamle sikringsskap.

Skrusikringer

Kostbar forsømmelse av det elektriske anlegget

Manglende ettersyn av elanlegget kan vise seg å være en dyr forsømmelse. Ved boligbranner etterforsker politiet årsaken. Har eieren gjort klare overtramp, og ikke fulgt regelverket, ender det med bot eller fører til avkorting av forsikringsutbetalingen.

gammelt-sikringsskap

Del med andre!