El-kontroll

NELFO elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Hensikten med en elkontroll er:

  • å sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke
  • å sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr
  • å avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare
  • å kontrollere installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger
  • at kundene får informasjon om den elektriske installasjonen og deres ansvar
  • å informere kundene om elsikkerhet, hva de selv kan gjøre og kontrollere

rapport periodisk kontroll

Del med andre!